نرم افزار مدیریت دارایی عالين

نرم افزار مدیریت دارایی عالین

نرم افزار مدیریت دارایی عالین مجموعه ای از زیر سیستمهای تخصصی و حاصل تلاش مستمر سه ساله اساتید و متخصصینی با بیش از 20 سال تجربه اجرایی است. این نرم افزار امکان مدیریت یکپارچه دارایی های سازمانها را فراهم می‌آورد. با توجه به گستردگی مبحث مدیریت دارایی، نرم افزار به‌گونه ای طراحی شده است که سازمان ها بتوانند بصورت مستقل از هریک از زیر سیستمها بهره برده و همچنین بتوانند به‌راحتی در آینده، این سیستمها را در یک پلت فرم یکپارچه گسترش دهند.
با توجه به این که قسمتهای زیادی از این سیستم در حوزه های عملیاتی مانند انبار، خطوط تولید و غیره استفاده میگردد، لذا عمده سیستم بصورت وب بیس بوده که بتواند تمام گستره جغرافیایی را تحت پوشش قرارداده و برنامه های موبایل و ویندوز نیز به یاری این سیستم آمده اند تا بتوانند به بهترین شکل ممکن نیازهای اطلاعاتی سازمان را پوشش دهند.