ارزیابی مدیریت دارایی

ارزیابی مدیریت دارایی

مهم ترین موضوع در پیاده سازي نظام مدیریت دارایی در سازمان، داشتن داده ها و اطلاعات کافی از وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و گام هاي مورد نیاز براي رسیدن به وضعیت مطلوب می‌باشد. ارزیابی میتواند شناخت روشنی از وضعیت موجود و مطلوب ارائه نماید تا هم سازمان و هم تیم اجرایی عالین بتوانند با برنامه ریزی دقیق تر و بهره ورانه مسیر خود را تا رسیدن به وضعیت مطلوب طی نمایند. (توضيحات بيشتر)

آموزش های تخصصی

قطعا اعضای یک سازمان دارای دانش و توانایی هایی هستند که میتوانند نیازهای معمول سازمان را برطرف نمایند، اما وجود انواع محدودیت ها اعم از زمان، مکان و شرایط موجود میتواند فرایند یادگیری را به تاخیر انداخته یا کم اثر نماید. همین امر موجب کاهش بهره وری سازمان می‌شود. اساتید و متخصصین گروه عالین با توجه به اینکه سالها راه حل های فراوانی در حوزه تخصصی خود در صنایع مختلف ارائه نموده و همچنین از به روزترین دانش راهکارها و استاندارد های جهانی برخوردار هستند، به راحتی می توانند… (توضيحات بيشتر)

آموزش های تخصصی
استقرار مؤثر

استقرار مؤثر

هر نقشی که افراد در سازمان ایفا میکنند، فعالیتهای روزانه و معمول خود را دارد. از این رو پروژه هایی که به فعالیتهای طولانی مدت و تخصصی نیاز دارد میتواند دوره ای بسیارپر فشار و خسته کننده ای را برای سازمان ایجاد نماید و از سوی دیگر ممکن است افراد به دلیل عدم مهارت کافی در انجام فعالیتهای جدید، با چالشهای مختلفی مواجه شوند از این رو، تیم استقرار عالین در حوزه مدیریت دارایی، با تخصص و تجربه فراوان در زمینه پیاده سازی (شناسایی، انبار مکانیزه، مدیریت نت، مدیریت ریسک و… (توضيحات بيشتر)

نرم افزار مدیریت دارایی عالين

نرم افزار مدیریت دارایی عالین مجموعه ای از زیر سیستمهای تخصصی و حاصل تلاش مستمر سه ساله اساتید و متخصصینی با بیش از 20 سال تجربه اجرایی است. این نرم افزار امکان مدیریت یکپارچه دارایی های سازمانها را فراهم می‌آورد. با توجه به گستردگی مبحث مدیریت دارایی، نرم افزار به‌گونه ای طراحی شده است که سازمان ها بتوانند بصورت مستقل از هریک از زیر سیستمها بهره برده و همچنین بتوانند به‌راحتی در آینده، این سیستمها را در یک پلت فرم یکپارچه گسترش دهند. (توضيحات بيشتر)

نرم افزار مدیریت دارایی عالين
مشاوره مديريت دارايي

مشاوره مديريت دارايی

بهره گیری از دانش و تجربه در صنعت، مستلزم صرف سالها زمان است. اساتید و متخصصین گروه عالین، در راستای استقرار پروژه مدیریت دارایی و همچنین پس از استقرار، جهت انجام صحیح فرایندها توسط افراد درون سازمان، به عنوان مشاور در کنار شماست، تا این مهم به درستی انجام شود. (توضيحات بيشتر)